banner_index

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณ
ที่ YOUHA.com และแอพของเรา เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในฐานะลูกค้า ผู้เยี่ยมชมออนไลน์ของเว็บไซต์ของเรา และผู้ใช้แอพและบริการของเราเราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อเพิ่มบริการที่เรามอบให้คุณเราเคารพความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลที่คุณให้ไว้

ข้อมูลส่วนบุคคล-การจัดเก็บและความปลอดภัย
เราเข้าถึงเฉพาะการอนุญาตขั้นต่ำที่จำเป็นในการเปิดใช้งาน เปิดใช้งาน และเรียกใช้แอปนี้คุณตกลงและรับทราบว่าการใช้แอปนี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการใช้แอปนี้ของคุณ อย่างไรก็ตาม อาจเกิดขึ้นได้
เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลที่คุณป้อนบนหรือผ่านแอพของเราหรือมอบให้เราในลักษณะอื่นเป็นครั้งคราวคุณอาจให้ข้อมูลติดต่อพื้นฐาน เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อให้เราสามารถส่งข้อมูลหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ และเราอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเมื่อคุณให้ ข้อเสนอแนะ เปลี่ยนเนื้อหาหรือการตั้งค่าอีเมลของคุณ ตอบแบบสำรวจ หรือสื่อสารกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือข้อสงสัยของเรา
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาสื่อการตลาดแบบตรงและข้อมูลในรูปแบบของจดหมายข่าวการดำเนินการนี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณได้ลงทะเบียนหรือสมัครรับข้อมูลสิ่งพิมพ์ดังกล่าวโดยการลงทะเบียนรายละเอียดของคุณกับเราอย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการหยุดรับข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถแจ้งให้เราทราบทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ และคำขอของคุณจะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุด
โปรไฟล์ส่วนบุคคลและรายละเอียดบริษัทจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดรายละเอียดจะมอบให้กับซัพพลายเออร์บุคคลที่สามเมื่อกฎหมายกำหนด สำหรับสินค้าหรือบริการที่คุณซื้อหรือเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ทางกฎหมายอื่นๆ ของเราเท่านั้น
เราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมออนไลน์ของเราโดยใช้แอพของเราเราอาจรวบรวมข้อมูลบนหรือผ่านแอพที่สามารถระบุตัวคุณได้ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งคุณสมัครใจให้เราตอบคำถามและความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมเกี่ยวกับเรา และผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อส่งจดหมายข่าวทางอีเมล ("ข้อมูลส่วนบุคคล")
เราจะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของเราเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณโดยรู้เท่าทันกับบุคคลที่สามนอกเหนือจากผู้ให้บริการของเราที่ช่วยเราในการให้ข้อมูลและ/หรือบริการที่เรามอบให้คุณในขอบเขตที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการ เราจะทำเช่นนั้นก็ต่อเมื่อฝ่ายนั้นตกลงที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของเราตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล การสื่อสาร และเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งหรือมอบให้เราหรือที่เราได้รับจากบุคคลที่สามโดยไม่มีสัญญาการรักษาความลับ อาจถูกเก็บ ใช้ และเปิดเผยโดยเราบนพื้นฐานที่ไม่เป็นความลับเรามีอิสระที่จะใช้และทำซ้ำข้อมูลดังกล่าวได้อย่างอิสระและเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะมีอิสระที่จะใช้ความคิด แนวคิด ความรู้หรือเทคนิคใดๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการพัฒนา การผลิต หรือการตลาดผลิตภัณฑ์
เราอาจใช้ Google และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อให้บริการโฆษณาในนามของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตและบางครั้งบนหรือผ่านแอพของเราพวกเขาอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้แอพของเรา (ไม่รวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) และการโต้ตอบของคุณกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราพวกเขาอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมแอปนี้ของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาสำหรับสินค้าและบริการเพื่อให้โฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณสนใจ

เมื่อเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณ
เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หมายศาล หมายศาล ในระหว่างกระบวนการทางกฎหมายหรือเพื่อตอบโต้ ต่อคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ YOUHA.com หรือแอพของเรา ลูกค้าของเรา หรือบุคคลที่สาม
สุดท้าย หากมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของเรา (ไม่ว่าจะโดยการควบรวม การขาย หรืออย่างอื่น) หรือการขายหรือการโอนสินทรัพย์ ข้อมูลลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจถูกเปิดเผยต่อผู้ที่มีศักยภาพ ผู้ซื้อภายใต้ข้อตกลงในการรักษาความลับ หรือสามารถขายหรือโอนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้นได้และสุดท้ายเราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยสุจริตเท่านั้นและในกรณีที่จำเป็นตามสถานการณ์ข้างต้น
บุคคลที่สามไม่สามารถใช้ข้อมูลของคุณ: เราไม่และจะไม่ขายหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลูกค้าอย่างไรก็ตาม เราอาจใช้ในความหมายทั่วไปโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงชื่อของคุณ ข้อมูลของคุณเพื่อสร้างสถิติการตลาด ระบุความต้องการของผู้ใช้ และเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทั่วไปนอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้มาเพื่อปรับปรุง YOUHA.com แอพและบริการของเรา แต่ไม่ใช่เพื่อการใช้งานอื่นใด

ความปลอดภัย
เรามุ่งมั่นที่จะรับรองความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งไปยังแอพของเรา และเราอัปเดตมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นระยะตามเทคโนโลยีปัจจุบัน
เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าของเราเราจะไม่เปิดเผยรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นโดยผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณซื้อหรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ YOUHA.com หรือแอพของเรา ลูกค้าของเราหรือบุคคลที่สาม หรือถ้าจำเป็น ตามกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว
เนื่องจากเราวางแผนที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของเรายังคงเป็นปัจจุบัน นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเราอาจแก้ไขนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และการแก้ไขทั้งหมดจะมีผลทันทีเมื่อเราโพสต์การแก้ไขบนไซต์นี้

ติดต่อเรา
If you have any questions or concerns at any time about our privacy policy or the use of your Personal Data, please contact us at service@youha.com and we will respond as soon as possible.